Công Nghệ

Green Gasmills là gì?

Green gasmills là phương pháp sinh thái sử dụng phương pháp tiêu hóa kỵ khí để:

Sản xuất Green Gas từ cỏ
Cải thiện chất lượng đất
Hỗ trợ sản xuất thực phẩm bền vững
Cung cấp bảo đảm thu nhập dài hạn cho nông dân
Tạo và cải thiện môi trường sống hoang dã và thay thế các yếu tố đầu vào gây hại cho môi trường theo hướng dẫn của FWAG, Defra và Natural England.

Related posts

Leave a Comment